Algemene voorwaarden Cooking & Consultancy

Cooking & Consultancy werkt uitsluitend met gediplomeerde vakmensen.

Onze koks hebben een volwaardige opleiding gevolgd en succesvol afgerond. En zijn volgens de wet HACCP & ALLERGEEN Gecertificeerd.

Cooking & consultancy behoud het recht om opdrachten te annuleren tenzij er niet voldaan wordt conform afspraak wat gebaseerd is op de ALG. van de Cooking & Consultancy. De kosten die daar mee gepaard gaan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Cooking & Consultancy brengt 100% van de gemaakte reistijd in rekening bij de opdrachtgever.

De kilometervergoeding die de Cooking & consultancy hanteert is : 0,29 per kilometer.

Facturatie: wordt opgesteld door een door de opdrachtgever aangesteld akkoord te geven door middel van het controleren en het werkbriefje correct af te tekenen.

Betaling: Cooking & Consultancy hanteert een betalings termijn van 30 dagen en factureert wekelijks. Bij een niet tijdige betalings verplichting wordt een verhoging gehanteerd van de wettelijke rente die op dat moment van kracht is.

Feestdagen:

Op deze dagen wordt het uur tarief met 100% verhoogd, kerstavond, spoedopdrachten, eerste-tweede kerstdag, oud-nieuwjaarsdag.

De volgende dagen wordt het uur tarief met 50% verhoogd, Koningsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, nachttoeslag.

Bedrijfs- aansprakelijkheid: Cooking & Consultancy is niet aansprakelijk voor ongevallen op project-locatie van de opdrachtgever, Dit heeft te maken met het feit dat de opdrachtgever de inlener inhuurt.

Wet DBA.

Cooking & Consultancy werkt alleen met een door de belastingdienst goed gekeurde raamovereenkomst.